Om oss

Ledig stilling som forhandler/advokat

Norsk olje og gass søker en ny medarbeider på arbeidsliv-/ tariffområdet.
Background photo

Området for arbeidsliv og kompetanse i Norsk olje og gass har ansvar for å utvikle og forvalte en rekke tariffavtaler knyttet til olje- og gassindustrien i Norge. I tillegg arbeider avdelingen med ulike arbeidslivsspørsmål og rådgivning til medlemsbedriftene.  Norsk olje og gass' arbeid med kompetanse- og utdanningsspørsmål hører også til avdelingens arbeidsområde.

Norsk olje og gass er en landsforening i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) og har utstrakt kontakt med NHO på arbeidslivområdet.

Stillingen er utpreget selvstendig og innebærer utstrakt kontakt med medlemsbedriftene knyttet til avtaleområdet og med relevante fagforeninger. Som oppgaver kan vi nevne: 

 • Rådgiver / veileder for medlemsbedriftene i ulike spørsmål knyttet til tariffavtalene i Norsk olje og gassog oljeserviceområdet spesielt.
 • Juridisk rådgivning innenfor ulike arbeidslivsspørsmål – både kollektiv og individuell arbeidsrett
 • Behandle tvistesaker
 • Forestå forhandlinger med fagforeningene i ulike sammenhenger
 • Være en del av Norsk olje og gassforhandlingsteam i forbindelse med lønnsoppgjørene
 • Forestå ulike utredninger og høringer
 • Ved behov delta i tverrfaglige prosjekt i Norsk olje og gass 
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

 

Kvalifikasjoner

 • Cand.jur./master i rettsvitenskap med erfaring fra arbeidsrettslige spørsmål, gjerne advokatbevilling.
 • Vi ser etter en søker som er initiativrik og er vant til å arbeide selvstendig
 • Søker bør også være en god relasjonsbygger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Arbeidsted Stavanger 

For nærmere opplysninger, kontakt Jan Hodneland, direktør Arbeidsliv, tlf.  913 41 301, eventuelt advokat/forhandler Hilde-Marie Martinsen, tlf. 988 42 589. 

Frist for å søke er 5. februar 2018. Søknad kan sendes Jan Hodneland jh@norog.no