Image
Næringspolitikk

Nytt «big data»-prosjekt skal muliggjøre flere olje- og...

Borekaks fra om lag 1500 brønner på norsk sokkel skal digitaliseres og gjøres tilgjengelig for analyse. Prosjektet er unikt i verden og er finansiert av...